anima-przedszkole-ksiazka-napis
anima-przedszkole-ksiazka-napis

TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY

Przez cały tydzień zajęcia w obydwu grupach przedszkolnych poświęcone były świętom majowym: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja. Święta te  były okazją do rozmów o patriotyzmie, znaczeniu ojczyzny w naszym życiu, o symbolach narodowych. Przedszkolaki zaczęły od wysłuchania legend związanych z historią Polski, a także obejrzały projekcję filmową związaną z Konstytucją 3 maja. Utrwaliły symbole narodowe, wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, skosztowały pysznego deseru w naszych barwach narodowych, własnoręcznie wykonały książeczki patriotyczne. Dzieci uczestniczyły również w spacerach i wycieczkach do miejsc związanych z historią Ksawerowa: Pałac Kindlera,   Pomnik Partyzantów Bohaterów II Wojny Światowej, złożyły kwiaty oraz zaśpiewały hymn pod Pomnikiem Obrońców Ksawerowa. Przedszkolaki wzięły także udział w akcji „Flaga za flagę”, prowadzonej przez Gminny  Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, dzieci przyniosły wykonaną przez siebie flagę, a w zamian dyrektor Gminnego Domu Kultury – Pan Marek Smuga podarował dzieciom flagę państwową. Na zakończenie tygodnia patriotycznego dzieci ubrane w odświętne stroje zaśpiewały uroczyście Hymn Polski oraz piosenkę pt. „Jest takie miejsce – Polska”

Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne do kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.