anima-przedszkole-ksiazka-napis
anima-przedszkole-ksiazka-napis

PROJEKT „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych  u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów. W ramach projektu przedszkolaki wraz ze swoimi nauczycielkami w każdym miesiącu wykonują szereg działań min. wykonywały kartki dla bohaterów II wojny światowej, uczyły się piosenek i inscenizacji o tematyce patriotycznej, kisiły ogórki, wykonywały jesienne cudaki z warzyw, poznawały okolice.

piekna-nasza-polska-cala-3_n_960 piekna-nasza-polska-cala-3_n_960 piekna-nasza-polska-cala-3_n_960 piekna-nasza-polska-cala-3_n_960 piekna-nasza-polska-cala-3_n_960 piekna-nasza-polska-cala-3_n_960 piekna-nasza-polska-cala-3_n_960