Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Wniosek do przedszkola

Załączniki

Oświadczenie woli przyjęcia należy złożyć po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych:

Oświadczenie woli przyjęcia

Informator dla Rodzica