Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

GRUPA I (MOTYLKI)
GRUPA II (DELFINKI)

Język angielski (zajęcia realizowane w godzinach bezpłatnej podstawy programowej)

Grupa I
Wtorek   10.30 – 11.00
Grupa II
Wtorek   10.00 – 10.30
nauczyciel prowadzący: Aldona Hankiewicz

Religia

Grupa II

Poniedziałek      8.00 – 8.30         
Piątek    8.00 – 8.30
nauczyciel prowadzący: Tatiana Szymańska

Animacja zabaw dziecięcych z tańcem w animacji

Grupa I
Piątek      14.00 – 14.30
nauczyciel prowadzący: Sylwia Przezdzięk

Grupa II
Czwartek      12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Zajęcia taneczne

Grupa I
Poniedziałek  13.00 – 13.30
nauczyciel prowadzący: Karina Kwaśny

Grupa II
Poniedziałek   12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Joga

Grupa II
Piątek   12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Logopeda:  Lucyna Kasznicka

Środa      8.00 – 8.30
Piątek   8.00 – 8.30

Terapeuta pedagogiczny:  Karina Kwaśny

Poniedziałek      10.30 – 11.00
Czwartek   12.00 – 12.30

Zajęcia dodatkowe „SPORTOWE Z ZUMBA KIDS”
środa i czwartek prowadzone w godzinach popołudniowych po podwieczorku
nauczyciel prowadzący: Paweł Kasznicki