Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

GRUPA I (MOTYLKI)
GRUPA II (DELFINKI)

Język angielski (zajęcia realizowane w godzinach bezpłatnej podstawy programowej)

Grupa I
wtorek   10.30 – 11.00
Grupa II
wtorek   10.00 – 10.30
nauczyciel prowadzący: Aldona Hankiewicz

Religia

Grupa II

Poniedziałek      13.00 – 13.30         
środa    13.00 – 13.30
nauczyciel prowadzący: s. Maria Reszelewska

Animacja zabaw dziecięcych z tańcem w animacji

Grupa I
Poniedziałek      13.00 – 13.30
nauczyciel prowadzący: Sylwia Przezdzięk

Grupa II
Poniedziałek      12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Zajęcia taneczne

Grupa I
Wtorek  13.00 – 13.30
Grupa II
Piątek   12.00 – 12.30
nauczyciel prowadzący: Karina Kwaśny

Joga

Grupa I
Piątek   12.30 – 13.00
Grupa II
Piątek   13.30 – 14.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Logopeda:  Lucyna Kasznicka

Poniedziałek      8.00 – 8.30
wtorek   10.00 – 10.30
środa      8.00 – 8.30
piątek   8.00 – 8.30

Terapeuta pedagogiczny:  Karina Kwaśny

Poniedziałek      11.30 – 12.00
piątek   12.00 – 12.30

Zajęcia dodatkowe „SPORTOWE Z ZUMBA KIDS”
środa i czwartek prowadzone w godzinach popołudniowych po podwieczorku
nauczyciel prowadzący: Paweł Kasznicki