Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

GRUPA I (MOTYLKI)
GRUPA II (DELFINKI)

Język angielski (zajęcia realizowane w godzinach bezpłatnej podstawy programowej)

Grupa I
Wtorek   10.30 – 11.00
Grupa II
Wtorek   11.00 – 11.30
nauczyciel prowadzący: Aldona Hankiewicz

Religia

Grupa II

Poniedziałek      14.30 – 15.00         
Czwartek    14.30 – 15.00
nauczyciel prowadzący: Tatiana Szymańska

Animacja zabaw dziecięcych z tańcem w animacji

Grupa I
Środa      12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Sylwia Przezdzięk

Grupa II
Poniedziałek      12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Zajęcia taneczne

Grupa I
Piątek  12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Karina Kwaśny

Grupa II
Czwartek   12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Joga

Grupa II
Piątek   12.30 – 13.00
nauczyciel prowadzący: Lucyna Kasznicka

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Logopeda:  Lucyna Kasznicka

Czwartek      9.00 – 10.00

Terapeuta pedagogiczny:  Karina Kwaśny

Wtorek     10.30 – 11.30

Zajęcia dodatkowe „SPORTOWE Z ZUMBA KIDS”
wtorek prowadzone w godzinach popołudniowych po podwieczorku
nauczyciel prowadzący: Paweł Kasznicki