Program

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

„W kręgu zabawy”
autor: Jadwiga Pytlarczyk
Wydawnictwo: Mastermetodyka
Program realizowany w grupie I i II

„We sing, we play, we speek!”
Program nauczania języka angielskiego
dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
w oparciu o autorską metodę Karoliny Kępskiej

„Zaczarowany świat tańca”
autor: Karina Kwaśny (program własny)
Program realizowany w grupie I

POSZERZAMY ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE POPRZEZ UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH EDUKACYJNYCH I PROFILAKTYCZNYCH:

  1. „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”
  2. „AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”
  3. „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Programy wzbogacają treści dopuszczonych do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego.