Nasze przedszkole

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w  którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz trzyletnie mają ustawowe prawo, a nie obowiązek, do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, wójt gminy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rekrutację dzieci do przedszkola poprzedza składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:
od 1 marca 2021r. do 5 marca 2021r.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne będą przy wejściu do przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkoleksawerow.pl

Wypełnione wnioski wraz dokumentacją potwierdzającą kryteria naboru należy umieścić w formie papierowej
(w zaklejonej kopercie), w pojemniku umiejscowionym przy drzwiach wejściowych do przedszkola (w godz. 7.00.-16.00) lub zeskanować i przesłać na adres mailowy: www.przedszkoleksawerow.pl
w terminie od 15 do 22 marca 2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczne życzenia filmowe

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

herb_Ksawerow_aktualnosci.jpg

Gmina Ksawerów

bezpieczne-przedszkole-logo

Bezpieczne przedszkole

strona główna przedszkole