Nasze przedszkole

DRODZY RODZICE!

W dniu 24.06.2020r. o godzinie 15.00 odbędzie się pożegnanie 6 latków. W związku z zaistniałą sytuacją zapraszamy dzieci z jednym rodzicem na ogród przedszkolny, gdzie należy dostosować się do zaleceń sanitarnych (maseczki, odpowiednia odległość). W tym roku niestety nie odbędzie się część artystyczna. Dzieci otrzymają dyplomy i upominki oraz poczęstują się tortem. W pożegnaniu starszaków nie będą brały udziału młodsze dzieci.

Dyplomy i upominki dla pozostałych dzieci (zarówno z grupy młodszej jak i starszej) prosimy odbierać w dniu 25.06.2020r. w godzinach 7.00 – 16.30. ( jeden rodzic).

WAKACJE 2020

WYKAZ PRZEDSZKOLI DYŻURUJĄCYCH W OKRESIE WAKACYJNYM (LIPIEC-SIERPIEŃ 2020R.):

 • 29.06 – 24.07.2020r. – Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
 • 27.07. – 21.08.2020r. – Gminne Przedszkole w Widzewie

W terminie: 24.08. – 31.08.2020r. Gminne Przedszkole w Widzewie i Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej będą nieczynne.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny odbywają się w terminie: od 8 do 19 czerwca 2020r.

Zgłaszając dziecko na dyżur wakacyjny, należy wybrać odpowiedni formularz zgłoszenia (do Gminnego Przedszkola w Widzewie lub / i do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej).

Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia dziecka składając osobiście wypełniony formularz zgłoszenia wraz z załącznikami – w siedzibie przedszkola/szkoły lub przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy:

 • Gminne Przedszkole w Widzewie: przedszkole0@op.pl
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej: szkola@spwzaradzynska.pl

Brak informacji ze strony rodziców/opiekunów prawnych we wskazanym powyżej terminie oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wychowankom, opieka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym tj. zgodnie
z obowiązującą „Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19” – placówka będzie dysponowała zmniejszoną liczbą miejsc.

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwych miejsc – dzieci będą przyjmowane wg następujących kryteriów pierwszeństwa:

 1. Dziecko pracowników systemu ochrony zdrowia.
 2. Dziecko pracowników służb mundurowych.
 3. Dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa, realizujących zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Dziecko rodzica samotnie wychowującego – pracującego, nie mogącego zapewnić dziecku opieki w domu.
 5. Dziecko obojga rodziców pracujących, nie mogących zapewnić opieki dziecku w domu.

Po zakończeniu zapisów na dyżur wakacyjny dyrektorzy: Gminnego Przedszkola w Widzewie i Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej dokonają kwalifikacji  dzieci  na  podstawie  złożonych  formularzy wraz z załącznikami.

W dniu 24.06.2020 r. ogłoszone zostaną listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
w siedzibie Gminnego Przedszkola w Widzewie oraz Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia do Gminnego Przedszkola w Widzewie

Formularz zgłoszenia do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice, informujemy, że od 11 maja 2020r. przedszkole jest uruchomione w celu zapewnienia opieki dzieciom, których oboje rodziców pracują zawodowo i nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych lub są wychowywane przez samotnych, pracujących rodziców nie przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, dzieci pracowników handlu i przedsiębiorstw – realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w oddziale może przebywać 12 dzieci. Chęć zgłoszenia uczęszczania dziecka do przedszkola powinna nastąpić co najmniej dwa dni robocze wcześniej – licząc od dnia, kiedy dziecko miałoby przyjść do przedszkola. Dziecko przyprowadzone bez zgłoszenia oraz bez potwierdzenia przyjęcia – nie zostanie przyjęte.

Poniżej dokumenty do pobrania, stanowiące załączniki do Procedury bezpieczeństwa COVID-19, można je również pobrać w siedzibie przedszkola przy drzwiach wejściowych.

Formularz zgłoszenia

Deklaracja Rodzica

REGULAMIN DLA RODZICÓW COVID-19

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci podczas pandemii

Zgoda Rodzica na codzienny pomiar temperatury u dziecka

W zakładce dla rodziców nadal sukcesywnie będą pojawiały się materiały edukacyjne dla dzieci. Propozycje zadań, zabaw, opowiadań, piosenek oraz kart pracy są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Dodatkowo rodzice mogą kontaktować się z nauczycielkami grup drogą mailową.

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Tokarczyk

herb_Ksawerow_aktualnosci.jpg

Gmina Ksawerów

bezpieczne-przedszkole-logo

Bezpieczne przedszkole

strona główna przedszkole